0 like 0 dislike

Việt Nam đã có bệnh nhân sốt rét mang ký sinh trùng Plasmodium knowlesi chưa, ở đâu, thời gian nào?

in Dịch tễ học by
edited by

2 Answers

0 like 0 dislike

Trong một nghiên cứu tại một vùng đồi và rừng rậm của tỉnh Ninh Thuận từ năm 2004-2006 bằng kỹ thuật PCR, thực hiện lần đầu có 5 trường hợp dương tính với P. knowlesi, lặp lại PCR lần thứ hai thì chỉ còn 3 trường hợp P. knowlesi. Các ca này sau đó đã được xác nhận qua xác định trình tự. Các trình tự (có kích thước 153 cặp base) thu thập được từ người Việt Nam tương đồng với chủng Malaysia đến 97-99%. Cả 3 bệnh nhân đều thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số Ra-glây, sống gần rừng và đều không có triệu chứng lâm sàng của bệnh sốt rét khi được điều tra.

by
0 like 0 dislike

Có thể tham khảo 2 tài liệu sau:
Janet Cox-Singh. Knowlesi malaria in Vietnam.
http://www.researchgate.net/publication/40034811_Knowlesi_malaria_in_Vietnam?ev=pub_cit

Peter Van den Eede, Indra Vythilingam, Duc Thang Ngo, Van Hong Nguyen, Xuan Hung Le, Umberto D'Alessandro, Annette Erhart. Plasmodium knowlesi malaria in Vietnam: some clarifications.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2817702/

Ở tài liệu 1 cho thấy thông tin giống như một bạn khác đã trả lời, bài thứ 2 cho kết luận những trường hợp này chỉ là các báo cáo các ca đơn lẻ:

"The three human P. knowlesi infections reported from central Vietnam are just "case reports", without any pretence of describing the epidemiology of this simian species. ...

"..may not accurately represent the situation in the study area because the PCR primers used may cross-hybridize with Plasmodium vivax. Nevertheless, P. knowlesi infections have been confirmed by sequencing.

by (100 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
0 answers
asked May 10, 2013 in Khác by admin Biên tập viên (3.9k points) | 165 views