0 like 0 dislike

Chào các bạn, mình đang có chút thắc mắc nhờ các bạn trả lời giúp
Khi hỏi về sự đồng ý của đối tượng về ý kiến "trạm y tế thường đóng cửa trong giờ hành chính" thì có 5 mức
1. Rất không đồng ý
2. Không đồng ý
3. Bình thường/không có ý kiến
4. Đồng ý
5. Rất đồng ý

Sau khi tính điểm, mình định dùng test t so sánh điểm trung bình của nhóm trả lời cao điểm nhất (lấy 25% mẫu) với điểm trung bình của nhóm trả lời thấp điểm nhất (lấy 25% mẫu), nếu có khác biệt thì chứng tỏ việc trạm y tế thường đóng cửa trong giờ hành chính là đúng, còn nếu không có khác biệt thì ngược lại.
Mọi người cho mình hỏi cách này có được không? Mình có tham khảo trên một số diễn đàn, thấy có cách này nhưng ở đó không nói rõ nên không biết có đúng không, mong mọi người giải đáp giúp.

in Thống kê và Tin học by
edited by
0 0

Bạn cho biết thêm cụ thể:
1. Cách tính điểm
2. Cách lấy 25% mẫu (có phải là 25% cỡ mẫu nghiên cứu?)
Một ý trả lời đầu tiên là câu nhận xét "nếu có khác biệt thì chứng tỏ việc trạm y tế thường đóng cửa trong giờ hành chính là đúng" là không nên sử dụng. Nếu có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê thì chỉ cho thấy đơn giản là trong nghiên cứu của bạn và với những dữ kiện thu thập được, với những sai số, nhược điểm của thang đo, cách lấy mẫu,... thì phát hiện thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

0 0

Đọc đi đọc lại vẫn không biết người hỏi định hỏi cái gì... buồn quá!

1 Answer

0 like 0 dislike

Câu hỏi không rõ ràng và sự so sánh cũng chưa đúng đâu: Tại sao lại so sánh nhóm cao nhất với nhóm thấp nhất về điểm trung bình trong thang Likert??

by

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Oct 12, 2013 in Nghiên cứu Khoa học by lao ho do | 13.5k views