0 like 0 dislike
Cho em hỏi có tài liệu nào về thang điểm Likert không ạ. Cách tính thang điểm Likert như thế nào. Em đang làm một nghiên cứu đánh giá sự  hài lòng của BN nhưng em vẫn chưa thực sự hiểu rõ thang điểm Likert và cách tính của Likert như thế nào.
in Nghiên cứu Khoa học by

1 Answer

0 like 0 dislike

Không rõ ý của bạn lắm, Likert là thang đo định tính với 4-5 mức tuỳ bạn có dùng mức trung gian (ví dụ không ý kiến - ý kiến...ba phải) hay không.

Khi phân tích bạn có thể coi đó là biến số định tính, hoặc coi nó là thứ tự và dùng phương pháp phi tham số để kiểm định.

Nếu có nhiều câu hỏi dùng thang đo Likert, cách gom lại tuỳ vào lĩnh vực, các nghiên cứu liên quan và ý kiến của người nghiên cứu.

Ví dụ cách phổ biến tính tổng điểm, và phân loại dựa trên tổng điểm. Đương nhiên phân loại cũng theo logic của thang đo gốc, ví dụ điểm mỗi câu đều cao thì tổng cũng cao.

Vấn đề của bạn không phải là thang đo Likert, vì nó đơn giản, vấn đề là trong nghiên cứu của bạn bạn muốn đánh giá kết cuộc cuối của nghiên cứu như thế nào, tốt nhất là xem những nghiên cứu khác đã định nghĩa sự hài lòng như thế nào, ví dụ hỏi 10 câu, tổng 50 điểm là hài lòng chẳng hạn.

Cuối cùng là thường các bộ câu hỏi chuẩn sẽ có hươngs dẫn cách đánh giá. Lĩnh vực nghiên cứu này của bạn chắc chắn đã có những bộ câu hỏi chuẩn. V.d. là bộ câu hỏi của Ware. Trong hướng dẫn cách tính điểm, thang Likert được gán điểm (1 đến 5 >5 đến 1 điểm) tùy theo từng câu hỏi và mảng nội dung được hỏi.

by (100 points)
0 0

Mọi người thường nhầm lẫn thang đo likert với thang đo ngang. Tuy hai thang đo này giống nhau về hình thức, có thể là 3, 5, hoặc 7 mức khác nhau nhưng việc sử dụng thang đo ngang và thang đo likert hoàn toàn khác nhau.

 • Thang đo Likert thường sử dụng để hỏi những câu hỏi nhằm đánh giá một cách tổng quát về một chủ để nghiên cứu mà mức đánh giá phụ thuộc vào một phạm vi rộng các khía cạnh và có tính phức tạp cao. Chẳng hạn như muốn đánh giá lợi thế điểm du lịch nào đó so với các điểm du lịch khác, không chỉ dựa vào một biến số hay một chỉ tiêu mà nó được tính trên tổng số điểm của rất nhiều tiêu chí. Nguyên tắc đặt câu hỏi với thang đo Likert về một chủ đề hay một đối tượng nghiên cứu nào đó là phải xen kẽ một câu hỏi mang đặc điểm tích cực với một câu hỏi mang đặc điểm tiêu cực về chủ đề đó. Cách mã hóa câu trả lời là ngược nhau giữa câu hỏi tích cực và câu hỏi tiêu cực. Mức đánh giá bằng tổng cộng số điểm của các câu trả lời thu được.
  Một chủ để đơn giản không được dùng thang đo likert ví dụ: khi hỏi để đánh giá mức thu hút khách du lịch đến Hạ Long, người ta dùng thang đo likert để thu thập các thông tin:
  1. Bãi biển Hạ Long rất đẹp (mã hóa thuận- rất động ý (5điểm) rất không đồng ý (1 điểm)
  2. Môi trường biển Hà Long rất ô nhiễm (mã nghịch- rất động ý cho 1 điểm, rất không đồng ý cho 5 điểm.
   cứ đặt câu hỏi, không dưới 10 câu (5 câu tích cực, 5 câu tiêu cực) và tính tổng điểm để đánh giá.
 • Thang đo ngang thì thiết kế giống likert nhưng không có đòi hỏi như thang đo likert
  Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thang đo ở cuốn "Nghiên cứu mafketing" và các học phần Nghiên cứu Marketing của trường Đại học Thương mại, Kinh tế quốc dân...
  Chúc các bạn học tập và công tác tốt

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Oct 12, 2013 in Nghiên cứu Khoa học by lao ho do | 12.3k views