0 like 0 dislike

Xin chào các bạn, mong các bạn có thể trả lời giúp trường hợp này.

Tình hình là mình đang làm đề cương luận văn tốt nghiệp nhưng gặp 1 số vấn đề trong quá trình chọn phương pháp nghiên cứu.
Tên đề tài cụ thể như sau: Khảo sát triệu chứng lâm sàng và biến chứng của bệnh nhân sau phẩu thuật nhổ Răng Khôn hàm dưới.

Với mục tiêu cụ thể như sau:

  1. Xác định tình trạng đau, sưng, chảy máu và khít hàm trên bệnh nhân sau PT nhổ Răng Khôn HD.
  2. Xác định tình trạng viêm ổ răng trên bệnh nhân sau PT nhổ Răng Khôn HD.

Rất mong được sự giúp đỡ của các bạn!!!

in Nghiên cứu Khoa học by

1 Answer

0 like 0 dislike

Phương pháp nghiên cứu bạn nói chắc ý là thiết kế nghiên cứu?

Bạn cần viết mục tiêu cụ thể rõ ràng hơn, cụ thể là "tình trạng" được đo lường như thế nào? đo tỷ lệ, trung bình, cách đo lường? v.d. viết cụ thể xác định tỷ lệ mức độ đau,... xem thêm về mục tiêu nghiên cứu.

Dựa trên mục tiêu là mô tả "tình trạng" như trên, nghiên cứu thuộc dạng quan sát (không can thiệp), trên một nhóm dân số (không có nhóm so sánh) nên thiết kế phù hợp là cắt ngang mô tả. Khi đó trước mắt

  • Xác định rõ các biến số kết cuộc trong mục tiêu (định nghĩa biến số)
  • Xem xét các nghiên cứu liên quan để thu thập tham số liên quan (tỷ lệ, trung bình)
  • Tính cỡ mẫu ước lượng 1 tỷ lệ/trung bình (chọn cỡ mẫu lớn nhất)
  • Xây dựng mẫu thu thập dữ kiện (bộ câu hỏi)
by (100 points)