0 like 0 dislike

Chào mừng tham gia STATS.YTCC, trang hỏi đáp miễn phí theo nhu cầu cộng đồng cho người làm nghiên cứu khoa học.

Dưới đây là một số thông tin để giúp bạn có thể bắt đầu và tham gia trang một cách hài lòng nhất cho bạn và cả người dùng khác.

 1. Đây là trang hỏi đáp, không phải diễn đàn. Hãy hỏi những câu khả dĩ trả lời được (sau khi tìm thử những câu hỏi tương tự trước) hoặc gửi một câu trả lời cho những câu hỏi sẵn có. Vui lòng không thảo luận hay hỏi câu hỏi khác chủ đề. Bạn có thể gửi bình luận vào câu hỏi hoặc đáp án để phản hồi.
 2. Câu hỏi và trả lời đều có thể nhận được bầu chọn tốt hoặc xấu để chỉ chất lượng. Các câu trả lời được xếp theo số lượt bầu chọn để cho câu tốt hơn sẽ hiện lên trên cùng. Số phiều bầu được nhận cho mỗi câu hỏi hoặc trả lời cũng tăng điểm của tác giả đó, hạng càng tăng người dùng sẽ có thêm quyền trong trang.
 3. Câu trả lời hữu ích cho giải quyết câu hỏi của bạn nên được chấp nhận bằng cách nhấn nút Chọn câu hay nhất ở cạnh nút bầu chọn (dấu V). Việc này cho người khác biết đây là câu trả lời "đúng" theo ý kiến của bạn. Tuy nhiên các câu trả lời khác vẫn có thể thêm vào và người hỏi có thể đưa ra bầu chọn mới. Nếu có câu hỏi liên quan đến phần trả lời hãy chọn đặt câu hỏi mới liên quan đến câu trả lời này ở cuối câu trả lời
 4. Nên thêm một v.d. tối giản để mô tả vấn đề của bạn. V.d. code R, LaTex, lỗi, các gói (packages) thư viện được dùng.
 5. Câu hỏi nên được định dạng với định dạng Markdown, cụ thể thanh công cụ trong ô viết bài.
 6. Code phần mềm, R, Stata, LaTex, SPSS,... định dạng trong dòng mới bằng cách thụt dòng 4 khoảng trắng. Tương ứng với tô đen và nhấn nút {} (hoặc nhấn nhanh CTRL+K).
 7. Định dạng code trong đoạn văn đang viết dùng dấu huyền, v.d. viết `code` để có định dạng code, hoặc có thể tô đen và nhấn nút {} hoặc CTRL+K như trên. Định dạng này được dùng khi chỉ code, tên, gói thư viện, lỗi phần mềm báo.
 8. Trích dẫn từ các bài báo, trang web cần đặt trong khối trích dẫn, cụ thể gõ một dấu lớn hơn > trước dòng.
 9. Hình ảnh cần được chèn từ nguồn khác, như dropbox, flickr,... copy link và nhấn biểu tượng hình ảnh hoặc nhấn phím tắt CTRL+G (Graphic). Với trích dẫn tới trang khác, nhấn phím tắt CTRL+L (link) hay nút quả địa cầu trên thanh công cụ.
 10. Không mở đầu hay kết thúc câu với dạng "Chào, Thưa" hay "Cảm ơn", cũng không đặt câu hỏi cho một cá nhân cụ thể vì ai cũng có thể trả lời. Mọi người hỏi và trả lời đều bình đẳng. Chào hỏi hay biểu thị sự cảm ơn đã được thể hiện qua việc bầu chọn và chỉ làm xao lãng câu hỏi chính. Điều này rất quan trọng cho việc phát triển trang có nội dung chất lượng cao.
 11. Bạn có thể gửi trả lời, gợi ý, hay các link tới các tài liệu liên quan hoặc đặt ngược vấn đề của câu hỏi nếu đó là giải pháp. Bạn có thể chỉnh sửa bài viết bất cứ lúc nào.
 12. Mọi câu hỏi đều được duyệt trước khi đăng, nên những câu hỏi giả để quảng cáo, những câu hỏi không thuộc chủ đề chung sẽ bị loại mà không cần giải thích.
in Khác by (100 points)
reopened by

Your answer

Câu trả lời tốt nên chứa các liên kết trích dẫn tới các thông tin được trả lời. Nên chọn bình luận thay vì trả lời nếu nội dung câu hỏi chưa rõ và bạn chỉ đang muốn người hỏi làm rõ thêm. Nếu không thể trả lời hết ý, bạn có thể gợi ý người hỏi hướng tìm câu trả lời.
Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers
asked May 10, 2013 in Khác by admin Biên tập viên (3.9k points) | 165 views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer