2 like 0 dislike
in Thống kê và Tin học by Biên tập viên (3.9k points)

2 Answers

1 like 0 dislike
Best answer

 

SAS được xem là phần mềm mạnh nhất và 
chuyên dụng nhất hiện nay, cụ thể là nhiều thuật ngữ thống kê được bắt 
nguồn từ phần mềm này như Type III ANOVA,...ngôn ngữ và trợ giúp có vẻ 
khó tìm trên mạng so với cái khác.

Stata trực quan dễ sử dụng, cho kết quả cô đọng hơn so với SAS. ngôn ngữ và trợ giúp dễ tìm trên mạng, và có sẵn trong phần mềm.

R
khả năng tùy biến rất cao, ngôn ngữ lập trình đúng ra là dễ học hơn so 
với Stata, đặc biệt so với SAS. Do đó người dùng có thể ứng dụng vẽ các 
biểu đồ tốt hơn và theo ý người dùng hơn. Quan trọng là chỉ có phần mềm 
này miễn phí và trợ giúp trên mạng và cả trong phần mềm rất dễ tìm. Nếu 
sử dụng RStudio thì loại bỏ luôn hạn chế về giao diện và quản lý dữ 
kiện.

SPSS: chưa xài chưa dám bàn.

by Biên tập viên (3.9k points)
selected by
0 like 0 dislike

tùy tưng database :) theo mình thì SPSS khá thuận tiền và dễ sử dụng, tuy nhiện phí bản quyền hơi cao, R thì hình như free.
SPSS mình thấy dùng khá ổn :3

by (100 points)
0 0

R miễn phí!!!
Với lại ko biết SPSS xài được giao diện dòng lệnh không? vì vd như để hướng dẫn ai đó làm một kiểm định thì chỉ cần gõ dòng lệnh vào là được, như Stata, R.
Riêng SAS thì đôi khi cùng dòng lệnh nhưng cấu hình lúc bắt đầu khác nhau thì có khi cũng không chạy.

0 0

Khi sử dụng SPSS, bạn có thể dùng syntax lưu các câu lệnh và gửi cho người khác (giống như do file trong Stata). Khi chạy lệnh ở SPSS như bình thường, thay vì ấn OK để thực hiện lệnh, bạn chọn Paste thì lệnh sẽ được lưu vào syntax.

Viết câu lệnh trong syntax của SPSS thường khá phức tạp so với tạo do file trong Stata nên thường chỉ Paste hoặc chỉnh sửa.

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Dec 19, 2013 in SPSS by MelodeeRutt (100 points) | 1.5k views
0 like 0 dislike
0 answers
asked Apr 1, 2014 in Khác by anonymous | 190 views
0 like 0 dislike
1 answer