0 like 0 dislike

Mình đang muốn tích hợp Q2A với wordpress. Nhưng sau khi cấu hình hết các đường dẫn và làm đúng các bước thì không thể cài được. Cứ nhấn vào nút Create a Configuration File thì chẳng hoạt động.
Mình đang test trên: http://vnpv.tk/qa/
Link blog à: http://vnpv.tk/blog/

Ai biết chỉ giùm mình nhé! Tìm hết tài liệu trên mạng rồi mà không có cách sửa. Thấy trang mình đã làm được nên mong được hướng dân. Mình đang xài Q2A v1.6.3

in Khác by
0 0

Sao vào trang của bạn wordpress cũng bị lỗi cấu hình? Có phải lỗi bạn nói không? Chứ khi tích hợp Q2A mình cài wordpress OK rồi thì thì mở file cấu hình của Q2A và điển thông tin, rồi Q2A sẽ tự nhận thông tin từ đó để tiếp tục tạo cơ sở dữ liệu, chứ mình nhớ đâu có Create... gì đâu?

0 0

Ý bạn là mình install wordpress trước rồi, sau đó mới config file như hướng dẫn và chạy đường dẫn http://vnpv.tk/qa/ à?

0 0

Chính xác bạn, Q2A không can thiệp gì vào Wordpress mà chỉ tích hợp dữ liệu, cụ thể là user dùng chung cho cả hai trang.

0 0

Có cách nào kết hợp user cũ với dữ liệu user của worpress không bạn. Mình đã thử nhưng mắc field trong SQL khác nhau và mã hóa pass cũng khác nhau :(

0 0

Câu này mình thua bạn, do mình dùng wordpress trước, sau đó mình nối Q2A sau nên không bị vậy. Bạn lên Q2A tìm thử, không thì hỏi vì họ hỗ trợ cũng nhanh.

1 Answer

0 like 0 dislike

install wordpress trước rồi, sau đó mới config file như hướng dẫn và chạy đường dẫn

by (100 points)

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
1 like 0 dislike
0 answers
asked May 12, 2013 in Khác by admin Biên tập viên (3.9k points) | 236 views
0 like 0 dislike
1 answer