0 like 0 dislike
KHÔNG NHẤT THIẾT.

Để đặt câu hỏi, trả lời, bạn chỉ cần điền nội dung và để lại email (hoặc không) để nhận được phản hồi, tuy nhiên cộng đồng sẽ không biết bạn là ai và trợ giúp sẽ khó hơn.

Với tài khoản FaceBook, Gmail, Yahoo có sẵn bạn đều có thể đăng nhập vào hệ thống chung của Y TẾ CÔNG CỘNG qua liên kết đăng ký đăng nhập tại đầu trang.
in Khác by Biên tập viên (3.9k points)

Your answer

Câu trả lời tốt nên chứa các liên kết trích dẫn tới các thông tin được trả lời. Nên chọn bình luận thay vì trả lời nếu nội dung câu hỏi chưa rõ và bạn chỉ đang muốn người hỏi làm rõ thêm. Nếu không thể trả lời hết ý, bạn có thể gợi ý người hỏi hướng tìm câu trả lời.
Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.

Related questions