0 like 0 dislike
in Dịch tễ học by

1 Answer

0 like 0 dislike

Một số loài dơi có thể là vật chủ tự nhiên của virus Ebola. nên phân bố của virus có thể trùng với phân bố dơi (WHO). Xem bản đồ GIS của WHO năm 2009, và nghiên cứu của CDC cho thấy là không thể loại trừ, nhưng chưa có phát hiện huyết thanh dương tính. Chưa thấy nghiên cứu của Việt Nam, như từ trang của viện vệ sinh dịch tễ trung ương NIHE.

Do vậy, ngoài các biện pháp ngừa lây người sang người (chôn cất, chăm sóc y tế), WHO cũng khuyến nghị tập trung vào đường lây từ thú vật. V.d. như tránh tiếp xúc với dơi, khỉ. Tiếp xúc thú vật nghi nhiễm cần đeo bao tay và có đồ bảo hộ phù hợp, thực phẩm từ động vật như máu, thịt phải nấu chín kỹ trước khi ăn.

by (100 points)