0 like 0 dislike

Một vài sinh viên khi làm đề tài thường mô tả các bước lấy mẫu dựa theo cách lấy mẫu đuoc hướng dẫn. Tuy nhiên, trên thực tế sinh viên thường khó có thể tuân thủ một cách chính xác cách lấy mẫu đó vì nhiều lý do như kinh phí, nhân lực hoặc sự hợp tác của đối tượng nghiên cứu. Nhưng nếu viết ra cách thu thập mau "thực tế", sv thường bị "trừ điểm".

Vậy cho hỏi có bạn nào có kinh nghiệm hay tài liệu khoa học liên quan đến các cách thu thập mẫu không theo nguyên tắc mà vẫn đảm bảo tính giá trị và chính xác của đề tài không?

in Nghiên cứu Khoa học by

1 Answer

1 like 0 dislike

Có một số vấn đề ở đây, mà chủ yếu là do không có thái độ đúng về phương pháp khoa học.

  • Các phương pháp chọn mẫu được đưa ra dựa trên những phát triển từ lí luận, toán học, thống kê, dựa trên những điều kiện tối ưu nhất định. Không chỉ phương pháp chọn mẫu mà tất cả các lý thuyết khác như thiết kế nghiên cứu, phân tích,...cũng vậy. Không có một nghiên cứu nào là hoàn hảo và việc của người nghiên cứu là tìm cách đạt được điều kiện tối ưu này càng gần càng tốt. Nếu không đạt được thì giải thích lí do tại sao? và như vậy ảnh hưởng như thế nào đến kết quả nghiên cả về chiều và hướng? người nghiên cứu đã làm những cách nào để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực do đó mang tới? để người đọc nghiên cứu có thể hiểu đúng về kết quả nghiên cứu.
  • Từ ý đó, nếu một sinh viên làm việc với thái độ như trên đương nhiên bạn có thể bảo vệ luận văn với những lập luận khoa học, hoàn cảnh nghiên cứu,...thì không ai có thể cho bạn điểm thấp được. Chỉ có những điều chủ quan của sinh viên sẽ ảnh hưởng đến điểm, chẳng hạn, không nắm rõ về phương pháp nên không biết nhược điểm gì sẽ có trong nghiên cứu của mình, biết nhưng không làm gì để cải thiện những nhược điểm vì...lười, tìm cách giấu diếm nhược điểm và giả tạo những cách khắc phục và ... mong đợi có cách dễ dàng hơn.

Câu trả lời là không có cách nào khác ngoài việc nắm chắc nghiên cứu của mình, nắm chắc phương pháp mình sử dụng và trình bày chi tiết phương pháp xử lý vấn đề của mình (các vấn đề liệt kê ở trên đều có cách khắc phục) trong báo cáo luận văn.

by (100 points)
0 0

Cám ơn rất nhiều. Mong là những người ngồi ở vị trí chấm luận văn cũng hiểu được như vậy.