0 like 0 dislike

Mình đang làm đề tài nhưng do mình là bác sỹ bên khối lâm sàng nên hiểu biết về thống kê còn hạn chế. Mình muốn hỏi một chút là hiện tại mình đang làm một nghiên cứu can thiệp, sử dụng phương pháp vẽ tay (chứng) & vẽ máy (can thiệp). Bây giờ hội đồng phản biện muốn mình tính thêm chỉ số nội tương quan (ICC) để so sánh cùng 1 chỉ số ở 2 phương pháp vẽ tay & máy. Nhưng mình không biết cách làm như thế nào cả.
Các bạn có thể cho mình lời khuyên.

in Stata by

1 Answer

2 like 0 dislike

Trong stata bạn gõ

ssc install icc23

nhớ kết nối internet để có thể cài lệnh tính ICC. Gõ tiếp

h icc23 

để đọc file hướng dẫn, trong trường hợp của bạn, 2 phương pháp được coi là 2 raters (theo cách gọi trong hướng dẫn).

ICC đo lường việc 2 phương pháp đưa ra các đánh giá (rate) trên các bệnh nhân có tin cậy không? do bạn đang so sánh với nhóm chứng nên loại phù hợp sẽ là ICC(3,1) được liệt kê trong 4 loại khi bạn gõ lệnh h icc23 ở trên.

Tin cậy có thể hiểu ở đây là nếu cho bạn cho điểm 10 sinh viên, và một thầy (rater) khác - nhóm chuẩn - đánh giá 10 sv thì điểm bạn cho sẽ tin cậy đến mức nào? v.d. nếu thầy kia ... nghỉ hưu thì bạn có thay thế được không. Suy ra cho trường hợp các liệu pháp.

by (100 points)
0 0

Mình cảm ơn những ý kiến chân thành của bạn, tuy nhiên mình có một thắc mắc nhỏ.
trong lệnh icc23 ấy, ít nhất phải có ba biến mới chạy được. ví dụ so sánh chỉ số sna1 (vẽ tay) & sna1m (vẽ máy). Như bạn nói, lệnh của mình sẽ là:

icc23 sna1 sna1m,model(3) level (.95)

nhưng lệnh báo quá ít biến, mình không rõ trong trường hợp này phải dùng thêm biến gì. Bạn làm rõ giúp mình nhé.
Trong thiết kế nghiên cứu của mình là: Trong tổng số 50 bệnh nhân tham gia vào nghiên cứu, thì đều được vẽ cả vẽ tay & vẽ máy về kết quả chụp x-quang. Mình muốn xem nếu hai phương pháp này không có sự khác biệt gì thì sẽ áp dụng đại trà chụp x-quang.

MÌnh có tìm hiểu trong SPSS, thì chỉ cần chọn 2 biến là xong, còn trong stata thì khác biệt nhiều quá.
Mình đang cần gấp, mong mọi người chỉ giúp ^^!

Bạn giúp mình nhé. Mình cảm ơn ^^!

0 0

Bạn phải để dữ kiện ở dạng long, nghĩa là giả sử đo lường biến số score, cho các bệnh nhân có id từ 1,...,50 và có hai phương pháp đánh giá A, B với tên biến số là rater, nếu rành bạn dùng reshape để sắp xếp dữ kiện không thì có thể dùng excel cũng được về có dạng 3 cột như sau

score rater id
12   A   1
15   B   1
...  ...   ... 
12   A   50
18   B   50

xong gõ lệnh

icc23 score rater id
0 0

Bạn ơi, thế trong trường hợp của mình số liệu khi nhập vào không tách riêng ra từng phương pháp vẽ.
Giờ mình phải làm gì để so sánh a_nperp1 & a_nperp2.

enter image description here

0 0

Nhân đôi mỗi dòng lên bạn, thêm một cột biến số để chỉ rater
v.d.

id pp score
1 perp1 2
1 perp2 4
...

như câu trả lời ở trên.

0 0

enter image description here

Mình cũng đã làm như bạn nói nhưng khi chạy lệnh
icc23 anb1 rater id

Thì stata báo lỗi

no observations

Bạn có thể giải thích giúp mình xem mình sai ở bước nào không?
Mình cảm ơn.

0 0

rater có vẻ bạn đang lưu dạng string, bạn nên mã hóa lại v.d. 1 là vẽ tay, 0 là vẽ máy và chạy thử

0 0

Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình đã chạy ra được rồi. Hôm nay mình đã hiểu ra nhiều điều.
Bạn ơi, cho mình hỏi 2 câu nữa được không ta :-)

0 0

Bạn chọn đặt một câu hỏi mới liên quan đến câu trả lời này để người khác dễ theo dõi.

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
asked Mar 9, 2016 in Nghiên cứu Khoa học by anonymous | 1k views