0 like 0 dislike
in Khác by
edited by

1 Answer

0 like 0 dislike

Có thể dùng trong

  • Ghép tạng/mô để hạn chế việc cơ thể loại trừ phần ghép mới
  • Trị các bệnh tự miễn dịch (hệ miễn dịch cơ thể có rối loạn), v.d. viêm khớp dạng thấp, bệnh đa xơ cứng, nhược cơ, bạch biến, lupus đỏ hệ thống, bệnh sarcoid, bệnh Crohn, viêm loét đại tràng,...

và có thể các bệnh viêm mạn tính.

by Biên tập viên (3.9k points)
reshown by

Related questions