0 like 0 dislike
Trường hợp nào nên dùng khoảng tin cậy khác như 90% hay 99%?
in Thống kê và Tin học by (180 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Cái này trả lời ngắn là tuỳ ngành/lĩnh vực nghiên cứu/vấn đề nghiên cứu và không cứng nhắc.

...(lí do) đơn giản là sách báo khoa học đã xuất bản (được cộng đồng khoa học trong cùng lĩnh vực phản biện) sẽ xác định tiêu chuẩn (dùng trong lĩnh vực đó)... – Norms and Tolerances, Cluster Analysis for Researchers (Charles Romesburg)

KTC 95% nghĩa là nếu mình làm nghiên cứu 100 lần, có 95 lần KTC mình tính ra sẽ chứa giá trị thật của giá trị cần ước lượng. Trong nghiên cứu lần này, xác suất KTC tính được KHÔNG HỀ chứa giá trị thật là 5%. 

Nên lựa chọn KTC bao nhiêu là dựa trên xác suất này để cân nhắc giữa những rủi ro khi đưa ra quyết định sai với những lợi ích khi đưa ra quyết định đúng. Cái này tuỳ lĩnh vực nghiên cứu.

V.d. minh hoạ hơi quá là như quét bom qua an ninh sân bay, mình có thể chấp nhận ngưỡng cho kết quả quét dương tính giả cao (alpha=40%!?) và tính KTC 60% của xác suất vật X là bom thật. Thà bắt lầm hơn bỏ sót (tăng sai lầm loại một thì giảm sai lầm loại II), lầm thì cũng chỉ tốn thời gian chút. Ngược lại với xét nghiệm DNA tìm thủ phạm giết người.

KTC 95% có thể thường gặp trong YTCC, nhưng trong một số thử nghiệm lâm sàng/thuốc có thể KTC cần cao hơn nhiều như 99%, thậm chỉ 99.9%. Dễ tính hơn như trong sinh học nghiên cứu trên động thực vật mức 90% cũng có thể bắt gặp. Còn nhiều nghiên cứu chơi chiêu an toàn trình bày 2-3 KTC từ nhỏ đến lớn, giá trị 94, 95, 97, 98 cũng có.

by Đồng nghiệp (500 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer