0 like 0 dislike

Em là một sinh viên đang học về YTCC. Em có một số câu hỏi sau, mong nhận được giúp đỡ của mọi người

  • Em có 1 số biến với các giá trị là: Thường xuyên, Thỉnh thoảng, Hiếm khi, Không bao giờ. Vậy khi định nghĩa thì đây là biến Danh định hay Thứ tự? (và có cần phải nêu rõ Thường xuyên, Thỉnh thoảng .... là như thế nào không?)

  • Còn khi phân tích số liệu để xét mối liên quan giữa biến phụ thuộc và độc lập, nếu biến phụ thuộc là nhị giá và biến độc lập là danh định hoặc thứ tự thì mình có cần phải để rõ p_value cho từng tầng (ví dụ như khối 10, khối 11, khối 12 : mỗi khối là một tầng) hay mình chỉ nên để 1 số p_value chung?

  • Và ở phần bàn luận đối tượng nghiên cứu của em là học sinh, em có thể so sánh kết quả với đối tượng là sinh viên được không. Hay chỉ có thể so sánh với những nghiên cứu áp dụng trên đối tượng là học sinh. Và những nghiên cứu mình dùng để so sánh là phải dùng những nghiên cứu của những tác giả có tên tuổi, được đăng trên tạp chí... phải không ạ? Nếu so sánh với những nghiên cứu của những khóa luận YTCC trước thì có được không ạ?

in Nghiên cứu Khoa học by (100 points)
0 0
Chào bạn
Rất vui khi được trao đổi và chia sẻ với bạn

Câu 1: 1 số biến với các giá trị là: Thường xuyên, Thỉnh thoảng, Hiếm khi, Không bao giờ thì là một biến thứ tự. Bởi vì thường xuyên > thỉnh thoảng>hiếm khi> không bao giờ. Hoặc có khi người ta còn gọi nó là "thang đo Likert" (thuật ngữ tiếng anh là Likert scale)

Câu 2: việc để p value như thế nào thì phụ thuộc vào phép kiểm. Nếu bạn dùng Chi2 thì nên để p value chung thôi. Rồi sau đó mình có thể tính OR của từng tầng thì mình để p value của từng tầng (ví dụ bạn chọn lớp 10 là tầng so sánh thì OR của lớp 12 so với lớp 10 bằng bao nhiêu, rồi OR của lớp 11 so với lớp 10 bằng bao nhiêu). Nếu mình muốn kiểm tra xem sự khác biệt có tính khuynh hướng hay không? thì mình có thể dùng thêm phép kiểm chi bình phương khuynh hướng

Câu 3: Việc so sánh kết quả thì tốt nhất mình nên chọn đối tượng tương đồng với đối tượng nghiên cứu của mình (ví dụ bạn so sánh giữa người lớn và trẻ em thì tất nhiên là không được rồi). Nhưng giữa sinh viên đại học và học sinh cấp 3 thì cũng có thể so sánh được. Còn về việc chọn tài liệu nào thì mình tốt nhất nên chọn những tài liệu mang tính khoa học như là: các bài báo trên tập san chuyên ngành (ưu tiên số 1), sau đó có thể tham khảo luận văn, luận án,...

Hy vọng có thể giúp bạn được phần nào
0 0

Ah đây là câu hỏi của một sinh viên hỏi mình. Nên mình post lên diễn đàn để cùng nhau trao đổi thêm với mọi người. Chớ không phải mình tự hỏi rồi tự trả lời nhé ^.^

1 Answer

0 like 0 dislike

Thêm

Câu 1 Phải định nghĩa rõ các giá trị, nếu các câu hỏi cùng đo một thang đo thì cũng cung cấp thang đo chung. v.d. uống bia 7 lần/tuần ở Đức/Việt nam là thường xuyên hay thỉnh thoảng?

Câu thứ 2 cách hỏi không đúng!: Để số nào là phụ thuộc vào mục tiêu nhà nghiên cứu muốn trình bày thông tin gì? hai số đó có cùng nói một việc không? nếu không thì không trình bày cả hai nếu để thêm thông tin cho biết THÊM một phát hiện khác thì để.

KHÔNG ĐỂ THÔNG TIN THỪA VÀO KẾT QUẢ, NHƯNG KHÔNG GIẤU KẾT QUẢ "XẤU" KHỎI KẾT QUẢ

Câu 3: Việc so sánh kết quả, thêm một vài ý

  1. Quan trọng là đang muốn so sánh và suy diễn ở mức nào? mục đích so sánh?
  2. Nếu so cần nêu cả đối tượng, cỡ mẫu và thiết kế nghiên cứu của người khác để người khác đánh giá cách bạn so như vậy có ý nghĩa gì không? nếu ngay bản thân bạn cũng nghĩ là không phù hợp (người đặt câu hỏi) thì không so sánh.
by Biên tập viên (3.9k points)
edited by

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer
asked Mar 9, 2016 in Nghiên cứu Khoa học by anonymous | 1k views
0 like 0 dislike
1 answer
0 like 0 dislike
1 answer