0 like 0 dislike

Trích dẫn tài liệu bằng Endnote: Ai biết cách trính dẫn tài liệu = endnote theo trình tự tiếng Anh, tiếng Việt riêng chỉ mình với, thank.

in Nghiên cứu Khoa học by
edited by

2 Answers

1 like 0 dislike
Best answer

Hi bạn,
Bạn nên sử dụng style VietnamE (Khoa YTCC - YD HCM). Đây là style khá chuẩn Trích dẫn theo cách Việt Nam: STYLE
Đây là các tài liệu về hướng dẫn sử dụng: SỬ DỤNG

Chú ý: nên xem phần language đã có chưa (Tài liệu Tiếng Anh thì: Eng; Tiếng việt: thì không điền). Và nên xem qua file mẫu + đọc hết tài liệu

by (100 points)
edited by
0 0

Bạn có thể email lai cho mình style VietnamE và tài liệu hướng dẫn + thư viện mẫu theo địa chỉ email [email protected] được không? Link của bạn không còn nữa

Cám ơn nhiều

0 0

Bạn ơi, bạn cho mình xin style VietnamE và tài liệu hướng dẫn + thư viện mẫu theo địa chỉ email [email protected] hoặc [email protected] được không? Mình cám ơn bạn nhiều
Link ko còn nữa bạn ạ

0 0

bạn cho mình xin style VietnamE vào mail: [email protected] với, link không còn nên mình không tải được

0 like 0 dislike

Chuẩn bị

Với mỗi tài liệu nhập, kéo xuống cuối cùng thêm vào field language

  1. Tiếng Việt thêm a_viet (thêm a để V iệt trước A nh)
  2. Tiếng Anh thêm eng hay gì cũng được miễn là theo alphabet là sau a đã xài ở tiếng Việt

Cấu hình

Cách tiếp cận là chỉnh sửa trên style đang sử dụng, v.d. đang chọn Harvard

  1. Vào Edit>Output Styles>Edit "Harvard"
  2. Bên trái có dãy các menu, chọn Bibliography>Sort Order, mặc định sắp xếp của style sẽ hiện lên
  3. Chọn Other...
  4. Điền vào cửa sổ mới hiện lên, v.d. Sort first by this: chọn language
  5. Các Then by this: thì chọn tương tự như style mặc định ở bước 2
  6. OK, xong

Cách này có thể sắp xếp kiểu gì cũng được, v.d. thay vì điền vào ô language lúc nhập tài liệu tham khảo, thì có thể điền vào một field customsort first by ô custom đó
Xong!

by Biên tập viên (3.9k points)

Related questions